Projekt Infobuzz dla Polonii w Gloucestershire

Infobuzz od ponad 10 lat prowadzi działalność na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin zamieszkujących Gloucestershire. Oferujemy informacje, porady, wsparcie i terapię dla tych osób, które zmagają sie z trudnościami i problemami takimi jak: narkotyki i nadużywanie alkoholu, a także dla osób dotkniętych przestępczością lub gdy członek rodziny jest w więzieniu, oraz w kłopotach z nastolatkami oraz problemami rodzinnymi.

Zachęcamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety w języku polskim, aby poznać Państwa opinie i potrzeby:

https://www.surveymonkey.com/s/8L9VFX6

W ramach Infobuzz działają także serwisy:

Head Space - Therapeutic Services 

To zespół specjalistów i konsultantów o umiejętności terapeutycznych i psychologicznych. Nasza kadra to psychoterapeuci, doradcy, mentorzy a także psycholog kliniczny. Szerokie grono naszych pracowników działa na rzecz zaspokojenia różnorodnych potrzeb dzieci, młodzieży i ich rodzin.

Castle Gate Gloucestershire

Udziela pomocy i wsparcia rodzinom więźniów. Pomaga również osobom odbywających karę więzienia. Pracuje także na rzecz młodzieży związanej z gangami.

Buzzbeat

Proponuje młodzieży zaangażowanie w nowe projekty związane z muzyką oraz mediami. BuzzBeat Studio dysponuje w pełni wyposażonym studiem, w którym mogą odbywać się próby zespołów muzycznych oraz profesjonalne nagrywanie muzyki. Działa na rzecz ludzi młodych, którzy poprzez muzykę i sztukę chcą rozwijać swoje umiejętności i zdolności. Project „Buzzbeat Radio” daje młodym ludziom możliwość bycia wysłuchanym.

Safe Space

Oferuje wsparcie dla osób doświadczających przemocy a także dla tych, u których występuje zagrożenie handlu ludźmi i wyzysku. Współpraca z odpowiednimi organami oraz kadra wykwalifi kowanych i doświadczonych pracowników świadczy nieocenione usługi dla osób najbardziej narażonych na wykorzystanie.