O stowarzyszeniu Cheltenham Polish TARA

Kim jesteśmy?

Cheltenham Polish TARA organizacją polonijną zrzeszającą mieszkańców Cheltenham.

Nazwa TARA to skrót od: Tenants and Residents Association (Stowarzyszenie Najemców i Mieszkańców). Stowarzyszenie założone zostało we wrześniu 2013 roku podczas spotkania inauguracyjnego, wtedy też powołano Zarząd stowarzyszenia (tzw. Committee), w skład którego wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik oraz członkowie komitetu. Cały zarząd liczy zazwyczaj około 10 członków.

W Cheltenham od lat swoją organizację mają Kombatanci, natomiast pozostała część społeczności polskiej nie była do tej pory zrzeszona ani reprezentowana przez żadne oficjalne stowarzyszenie. Stąd pomysł na założenie Stowarzyszenia Cheltenham Polish TARA. Powstało ono przy współdziałaniu z Cheltenham Borough Homes (CBH) dzięki grupie Polaków, którzy chcieli wyjść z inicjatywą społeczną do licznej Polonii. Jest niezależne od władz miasta (Cheltenham Borough Council), CBH i innych instytucji. Oznacza to, że wszelkie działania i pomysły są akceptowane i wdrażane w życie tylko za zgodą członków stowarzyszenia.

Działalność

Stowarzyszenie konsultuje swoje działania ze społecznością poprzez:

  • Walne Zebrania (General Meetings). Mają charakter walnych zgromadzeń otwartych dla wszystkich członków, którzy mogą wziąć w nich udział, zabierać głos i głosować. Decyzje podejmowane na walnych zgromadzeniach są dla komitetu wiążące.
  • Zebrania Zarządu (Committee Meeting). Otwarte dla wszystkich członków stowarzyszenia, którzy chcieliby wziąć w nich udział i którzy mogą mieć prawo do zabrania głosu i tym samym wpływ na podejmowane decyzje, lecz nie do głosowania.
  • Doroczne walne zgromadzenie (Annual General Meeting - AGM). Zwoływane każdego roku, na którym prezentowany jest coroczny raport z działalności stowarzyszenia oraz raporty podkomitetów dotyczące ich zakresu działalności. Przedstawienie rozliczenia finansowego za ubiegły rok. Rozpatrywane są nominacje na członków komitetu, w tym na stanowiska w stowarzyszeniu.

Informacje o zebraniach można znaleźć m.in. w kalendarzu.

Misja i cele

Naszą misją jest integracja i wsparcie polskiej społeczności w Cheltenham.

Poprzez nasze działania chcemy promować nasze polskie tradycje, wartości i kulturę oraz integrować się i współpracować z angielską społecznością i innymi kulturami.

Zrzeszamy różnych ludzi, z różnymi poglądami, z rożnymi doświadczeniami i umiejętnościami, jednak łączy nas jeden cel: “Integracja i wsparcie społeczności w Cheltenham” oraz szacunek, miłość do naszego kraju i rodaków, dla których działamy. 

Jak je realizujemy?

Inicjujemy własne eventy, aktywności oraz włączamy się w imprezy organizowane przez inne organizacje, np. Mikołajki (odbyły się w grudniu), Event Kultur (planowane są na 7 czerwiec 2014), organizujemy koła zainteresowań, np. Klub Kobiet 50+, pikniki, bezpłatne zajęcia języka angielskiego, Eggstravaganza (przedświąteczna, kwietniowa impreza).

Spotykamy się regularnie na Walnych Zebraniach (General Meetings) oraz Zebraniach Zarządu (Committee Meeting).

Wszystkich zainteresowanych budowaniem, wspólnej, polskiej wspólnoty w Cheltenham serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do naszych działań.
Mile widziane są wszelkie nowe pomysły oraz osoby, które chcą włączyć się do realizacji ambitnych zadań stowarzyszenia.  

W zakładce "Projekty" możecie formalnie przyłączyć się do grup roboczych, w których możecie dać upust drzemiących w Was pomysłów, pasji oraz stworzyć coś dzięki czemu wspólnie, jako Polacy będziemy dumni.

W razie pytań jesteśmy do Waszej dyspozycji, czekamy na wszelkie pytania pod adresem:

Email: office@cheltpolishtara.org.uk

Znajdziecie nas również na Social media
Twitter Facebook Google+ Youtube

--
Chetenham Polish TARA (Tenants And Residents' Association)
RAZEM MOZEMY WIĘCEJ
TOGETHER WE CAN DO MORE