Członkostwo

Członek Zwyczajny

Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może zostać każdy mieszkaniec Cheltenham.

Jedynym wymaganiem, aby zostać Członkiem Zwyczajnym, to zapisanie się na listę kontaktową stowarzyszenia.

Z członkostwem nie wiążą się z tym żadne opłaty, ani wygórowane wymagania. Wystarczy chęć pomocy przy realizowanych projektach (czasem są to tak drobne czynności, jak zrobienie herbaty na imprezie) oraz uczestnictwo w Walnych Zebraniach (General Meetings), na których omawiane są istone kwestie działalności stowarzyszenia, przyszłe zadania oraz przeprowadzane głosowania nad najważniejszymi sprawami.

Składka członkowska (tylko członkowie komitetu)

Na zebraniu z dnia 22.11.2013 ustalono, że składka członkowska obejmuje tylko i wyłącznie członków komitetu (nie pozostałych członków).

Składka wynosi £3 na miesiąc i obowiązuje od grudnia 2013 roku.

Dla ułatwienia pracy skarbnikowi, komitet ustalił wpłacanie składek na konto stowarzyszenia kwartalnie: 20 stycznia, 20 kwietnia, 20 lipca i 20 pazdzienika, każda na kwotę £9.

Sposób wpłaty za pomocą Standing Order, który pozwala na automatyczny przelew. Standing Order można ustawić samemu z poziomu własnego internetowego konta bankowego. 

W polu reference proszę o wpisanie: memebership fee.

W celu uzystaknia dodatkowej pomocy, prosimy o kontakt ze skarbnikiem.

Dane konta bankowego

Dane konta bankowego są dostępne na stronie dotyczącej finansów.